Бидний тухай

Өөрөөрөө® нь Монголд үйлдвэрлэсэн чөлөөт хувцасны брэнд юм. 

 

Бид ӨӨРӨӨРӨӨ® гэдэг үгийг дараах гурван үгээр тодорхойлсон юм.
Бусдыг ХҮНДЭТГЭХ

Бидний ҮНДЭС

Бид БҮТЭЭГЧ
-

Бусдын соёлыг хүндэтгэн

өвчүү хүртлээ мэхий

Бусчир муу явдал бус, 

дэлхийг хүндэтгэхийн ухаан тэр.

Өөрийн соёлыг шүтэж,

өвдөг нугалан сөгд

Өнө эртний ёсон буй

үндсээ бөхлөхийн учир тэр

Үндэсний үзэл хэмээгч нь

боловсорсон сэхээтний чанар мөн.

/Бямбын Ринчен/

Нүүр
Ангилал
Хямдрал
Профайл